1.
Γιασιράνης Σ, Σοφός Α. Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 2 Φεβρουάριος 2023];12(1):116-27. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32045