1.
Ρουσάκη Φ, Σοφός Α. Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 7 Φεβρουάριος 2023];12(1):128-33. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32046