1.
Κανύχης Π. Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της Ελληνικής Τηλεοπτικής Διαφήμισης). revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 7 Φεβρουάριος 2023];12(1):145-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32050