1.
Κανύχης Π. Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού. revmata [διαδίκτυο]. 27 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 2 Φεβρουάριος 2023];12(1):147-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32051