[1]
Βαρών-Βασάρ Ο. 2016. Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 34, (Ιουνίου 2016), 131–150. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.10252.