[1]
Κόρδας Γ. 2016. Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 34, (Ιουνίου 2016), 212–215. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.10258.