[1]
Καφέ Α. 2017. Ριζοσπαστισμός ή/και απάθεια. Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 35, (Φεβρουαρίου 2017), 69–101. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.10615.