[1]
Δικαίος Γ. 2018. Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 37, (Μαΐου 2018), 139–169. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.10832.