[1]
Γιαννίτσης Α. και Ζωγραϕάκης Σ. 2018. Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 36, (Ιανουαρίου 2018), 45–77. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.15737.