[1]
Μίσιου Κ.Δ. 2019. Προσφυγική Κρίση & "Αντιπροσφυγική Κινητοποίηση: Μια καταγραφή των ρατσιστικών επιθέσεων με αιχμή το προσφυγικό στην Ελλάδα (2015- 2017). Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 38, (Ιανουαρίου 2019), 78–102. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.18342.