[1]
Λιαλιούτη Ζ. (Τζένη) 2019. Vaia Doudaki & Nico Carpentier (επιμ.), Cyprus and its conflicts: representations, materialities, and cultures, Berghahn Books, Νέα Υόρκη & Οξφόρδη 2018. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 39, (Δεκεμβρίου 2019), 164–166. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.21132.