[1]
Βώβου Ι. 2021. Βασίλης Βαμβακάς, Αγγελική Γαζή (συντονισμός-επιθεώρηση), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 40, (Μαΐου 2021), 192–195. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.27179.