[1]
Γαρδικιώτης Α. και Πηλιούσης Α. 2024. Η ψυχολογία της παραπληροφόρησης: Αποδοχή και αντιμετώπιση . Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 43, (Φεβρουαρίου 2024), 101–133.