[1]
Ζέρη Π. 2015. Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 21, (Αυγούστου 2015), 273–280. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.462.