[1]
Λαγός Λ. 2015. Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 21, (Αυγούστου 2015), 301–306. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.471.