[1]
Καρατζαφέρη Α. 2015. David N. Smith: Who Rules the Universities? An Essay in Class Analysis. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 14, (Σεπτεμβρίου 2015), 267–272. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.482.