[1]
Λαμπροπούλου Έ., Παπαμανώλης Ν., Μπακιρλή Ε., Αγγελή Σ. και Μπακάλη Ε. 2015. Ο δημόσιος λόγος περί "διαφθοράς" και οι προσωπικές αντιλήψεις των επίσημων φορέων και λειτουργών. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 20, (Αυγούστου 2015), 219–240. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.526.