[1]
Αναγνώστου Π. 2015. Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 20, (Αυγούστου 2015), 241–261. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.527.