[1]
Καφέ Α. 2015. Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass politics in tough times. Opinions, votes and protest in the great recession. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 32, (Ιουλίου 2015), 211–217. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.570.