[1]
Δούση Ε. 2015. Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 32, (Ιουλίου 2015), 222–226. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.572.