[1]
Παπαδάκης Ν. και Ζιρπιάδου Ε. 2015. Στα όρια της διαβούλευσης: "Ανοικτή" νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οργάνωση συμφερόντων και εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ομάδας εργασίας του 1980 (ομάδα Σταθόπουλου). Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 13, (Σεπτεμβρίου 2015), 19–48. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.576.