[1]
Λάβδας Κ.Α. 2015. Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 2, (Σεπτεμβρίου 2015), 27–52. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.608.