[1]
Δημητράκος Δ. 2015. Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 2, (Σεπτεμβρίου 2015), 171–196. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.612.