[1]
Μ. Α.Δ. 2015. Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 7, (Σεπτεμβρίου 2015), 260–262. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.640.