[1]
Κ. Η. 2015. Νίκος Μουζέλης, Για Έναν Εναλλακτικό Τρίτο Δρόμο. Αναοτοχαοτικός Εκσυγχρονισμός και τα Αδιέξοδα της Πολιτικής Σκέψης του Anthony Giddens. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 7, (Σεπτεμβρίου 2015), 262–265. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.641.