[1]
Γουλιάμος Κ. και Θεοχάρους Α. 2015. Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 19, (Αυγούστου 2015), 135–142. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.660.