[1]
Γεωργιάδου Β. 2015. Ψηφίζοντας την άκρα Δεξιά: η εκλογική επιλογή του ΛΑ.Ο.Σ. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 19, (Αυγούστου 2015), 243–256. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.669.