[1]
Στρατηλάτης Κ. 2015. Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 19, (Αυγούστου 2015), 297–334. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.674.