[1]
Βιρβιδάκης Σ. 2015. Πρόσληψη και οικειοποίηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τη νεορθόδοξη θεολογία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 1, (Σεπτεμβρίου 2015), 84–95. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.685.