[1]
Λάβδας Κ. 2015. Εξευρωπαϊσμος, θεσμοί και πολίτικη ανάλυση. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 1, (Σεπτεμβρίου 2015), 163–172. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.688.