[1]
Βαρουξάκης Γ. 2015. F. Rosen, Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 1, (Σεπτεμβρίου 2015), 179–182. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.690.