[1]
Λ. Κ. 2015. Fred Halliday, Rethinking International Relations. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 1, (Σεπτεμβρίου 2015), 183. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.691.