[1]
Δραγώνα-Μονάχου Μ. 2015. Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 8, (Σεπτεμβρίου 2015), 287–288. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.732.