[1]
Δρακοπούλου Μ. 2015. Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 8, (Σεπτεμβρίου 2015), 288–291. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.733.