[1]
Λ. Κ. 2015. Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 4, (Σεπτεμβρίου 2015), 214–215. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.751.