[1]
Δαβαλάς Α. 2015. Bent Flyvbjerg, Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 12, (Σεπτεμβρίου 2015), 381–382. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.785.