[1]
Τεπέρογλου Ε., Χατζηπαντελής Θ. και Ανδρεάδης Ι. 2015. Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 25, (Αυγούστου 2015), 37–63. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.788.