[1]
Λογοθέτης Η. 2015. Υπόθεση Moosbrugger. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 25, (Αυγούστου 2015), 155–161. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.794.