[1]
Καφέ Α. 2015. Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economic vote: How political and economic institutions condition election results. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 25, (Αυγούστου 2015), 252–259. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.800.