[1]
Βλάχος Γ.Κ. 2015. Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 27, (Αυγούστου 2015), 125–139. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.809.