[1]
Λαλιούτη Τ. 2015. Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 27, (Αυγούστου 2015), 209–215. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.817.