[1]
Ρουδομέτωφ Β. και Χρίστου Μ. 2015. To "1974" ως πολιτισμικό τραύμα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 28, (Αυγούστου 2015), 51–80. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.820.