[1]
Βανδώρος Σ. 2015. Να είμαι ο εαυτός μου: Η αυθεντικότητα του υποκειμένου στον J. J. Rousseau ως πολιτικό αίτημα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 26, (Αυγούστου 2015), 151–164. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.834.