[1]
Λαδή Σ. 2015. Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 24, (Αυγούστου 2015), 79–98. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.904.