[1]
Γκούσκος Δ. και Στάιου Ε. 2015. Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.gr. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 24, (Αυγούστου 2015), 115–124. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.907.