[1]
Θεοδωρίδης Π. 2015. John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική δεξιά: Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770-1945. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 24, (Αυγούστου 2015), 176–180. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.912.