[1]
Μυλωνάς Χ.Γ. 2015. Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 11, (Σεπτεμβρίου 2015), 1–35. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.915.