[1]
Αντωνίου Γ. 2015. Τοπικές διαστάσεις στην έρευνα της δεκαετίας του 1940: Όψεις του φαινομένου της μαζικής κινητοποίησης των πληθυσμών στο Βόιο την περίοδο της Κατοχής. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 11, (Σεπτεμβρίου 2015), 111–142. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.919.