[1]
Βερβενιώτη Τ. 2015. Μια αδημοσίευτη μαρτυρία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. 11, (Σεπτεμβρίου 2015), 143–169. DOI:https://doi.org/10.12681/sas.920.