(1)
Γεωργαράκης Ν.; Δεμερτζής Ν. Προλεγόμενα 33ου Τεύχους: Αξιολόγηση και μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση ή τι απομένει μετά τη ρύθμιση. SAS 2016, 33, 3-19.